• Email : alida@surya.hr

  • Telefon : +385 99 675 1745


RASPORED

PONEDJELJAK
 
17:30 - 18:45
Yoga za kralježnicu
  19:00 - 20:15
Hatha Flow
20:30 – 21:45
Yoga Nidra
UTORAK
 
 
19:00 - 20:15
Napredni početnici
 
SRIJEDA
 17:30 - 18:45
Yoga za početnike 
 19:00 - 20:15
Hatha Folw
20:30 - 21:45
Restorative yoga 
ČETVRTAK
  
 
19:00 - 20:15
Napredni početnici
 
PETAK SUBOTA
            09:00 - 10:15
              Yoga 50+
10:00 - 11:30
Prana Flow i
Pranayama
 17:30 - 18:45
Yoga za kralježnicu
                   
19:00 - 20:15
Yoga za početnike