• Email : alida@surya.hr

  • Telefon : +385 99 675 1745

                                                                             CJENIK
PROGRAMI: 
1.Yoga, Pranayama, Meditacija kn

1 x tjedno  150,00 

2 x tjedno 250,00 
3 x tjedno 300,00 
Neograničeno 350,00
Invididualni sat yoge (60 min)  180,00
Individualni sat yoge (90 min) 280,00
* Cijene se baziraju na mjesečnoj članarini.
Jednom godišnje se plaća članarina u iznosu od 80,00 kn.
Moguć je i DROP IN po cijeni od 80,00 kn po satu.

 2. MASAŽE
kn
Tajlandska masaža cijelog tijela
(60 minuta)
330,00
Tajlandska masaža cijelog tijela 
(90 minuta)
450,00
Aromaterapeutska masaža cijelog tijela s terapijom zvuka 
(30 minuta)
 180,00
Aromaterapeutska masaža cijelog tijela s terapijom zvuka 
(60 minuta)
330,00 

Thai trigger points therapy cijelo  tijelo (30 minuta) 180,00 
Thai trigger points therapy cijelo  tijelo (60 minuta) 330,00 
Thai trigger points therapy cijelo tijelo (90 minuta) 450,00
Abyangham masaža 
(30 minuta)*
180,00
Abyangham masaža
(60 minuta)
330,00
Abyangham masaža 
(90 minuta)
450,00
Abyangham masaža
(120 minuta)
600,00 
Shirodara masaža 
(60 minuta)
330,00 
* Shirodara masaža se preporuča na 60 minuta 3. Paketi programa

kn
Paket Tajlandska
(Thai yoga masaža) 
cijelog tijela
(5 x 60 minuta)
1.500,00
Paket Thai trigger
points therapy
masaža cijelog tijela
(5 x 60 minuta)
1.500,00
Paket Abyangham masaže
(5 x 60 minuta)
1.500,00
Thetahealing paket
(5 x 60 minuta)
2.500,00
   
 4. Healing

kn
Individualni Thetahealing tretman
(60 minuta)
600,00
Duhovno vodstvo
(60 minuta)
600,00
Coaching
(60 minuta)
600,00 
Regresija 
(120 minuta)
800,00 
Sacred Chakra Journey
(7x30 min)
1.800,00
Reiki
(60 minuta)
300,00 
Terapija zvukom (30 minuta)* 200,00
Terapija zvukom (60 minuta)* 300,00
* kupka Gongovima i tibetanskim zdjelama